Muuseumi jõudis sõjavangile kuulunud sigaretikarp

Autor: TLM peavarahoidja Lea Sillart

II Maailmasõja üks võitjaid oli NSV Liit, mille koosseisu sõja tagajärjel kinnistus ka Eesti. Eesti territooriumile loodi mitmed  vangi langenud Saksa sõjaväelaste ning ka Saksa armees ja relvastatud formeeringutes teeninud eestlaste kinnipidamisasutused, sealhulgas ka Tallinna Lillekülasse ning linna lähistele Maardusse.
Eestis asunud vangilaagrites asus kuni ulatusliku repatrieerimise alguseni 1948. aasta sügisel pidevalt 25-50 tuhat meest.

Tallinna Linnamuuseum sai hiljaaegu Saksa sõjavangi kasutatud või isegi tehtud sigaretikarbi omanikuks.

Saksa sõjavangile kuulunud sigaretikarp Linnamuuseumi kogus, tlm _ 31125ka10891_MK_4783

Karbi olemasolust andis meile teada ja seda aitas muuseumile hankida militaararheoloog Arnold Unt, kes omakorda sai esemest kuulda estofiil Jacek Cielecki`lt.

II Maailmasõjale vahetult järgnevast perioodist on muuseumil napilt materjali. Asjadest oli puudus, olmes kasutati  valdavalt ennesõjaaegseid esemeid, uusi asju tehti vähe – kõik see kajastub ka muuseumikogus. Sõjavangide tehtud esemeid muuseumis teadaolevalt ei olnud, küll on paari esemega seonduvalt lugusid, et need võivad olla vangide kätetöö.

Saksa sõjavangile kuulunud sigaretikarp Linnamuuseumi kogus, tlm _ 31125ka10891_MK_4796

Vangilaagrite ja sõjavangide teemat Eestis on uurinud Erich Kaup ja Peeter Kaasik. Huvilistel soovitame lugeda:

Erich Kaup, Sõjavangilaagrite dokumendid ajalooallikana: [Eestis paiknenud nõukogude sõjavangilaagrite tegevusest aastail 1944–1949] Ajaloolise tõe otsinguil. Tallinn, 1999,

Kaup, Erich; Margit-Mariann Koppel; Niidassoo, Külli. Maetud laagrikalmistule. Sõnumileht. – 19. oktoober 1998, lk 6–7 “Sõjavangilaagrid aastail 1944–1949, sõjavangilaagrite kalmistud. Nimekirjad eestlastest, kes on maetud sõjaväe kalmistutele”.

Erich Kaup, Sõjavangilaagrid Eestis 1944–1949. Kleio. – (1995), nr 2

Erich Kaup, Kuhu viivad rohtunud rajad?; Kontupohja ja teised sõjavangilaagrid, 1944–1949. Eesti Sõnumid. (1.06.1994)

Erich Kaup, Kuhu viivad rohtunud : Kontupohja ja teised sõjavangilaagrid 1944–1949. Eesti Sõnumid. (11.05.1994)

Erich Kaup, Kuhu viivad rohtunud : Kontupohja ja teised sõjavangilaagrid 1944–1949. Eesti Sõnumid. – (18.05.1994) Nimekiri: Kontupohja sõjalaagri kalmistule ajavahemikus 17.02.–24.11.1945 maetud sõjavangid

Peeter Kaasik. Nõukogude Liidu sõjavangipoliitika Teise maailmasõja ajal ja sõjajärgsetel aastatel : sõjavangide kinnipidamissüsteem Eesti näitel ja hinnang sõjavangide kohtlemisele rahvusvahelise õiguse järgi. http://www.etera.ee/zoom/19/view?page=3&p=separate&view=0,0,2067,2384