Tallinna olümpiaregati märgid

Autor koguhoidja Ando Pajus, pildistanud Erik Jürviste

Tallinna Linnamuuseumi märkide ja medalite kollektsioonis on kümneid märke, mis valmistati seoses Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatiga aastal 1980. Need märgid võib jaotada kolme tüüpi.

Arvukaimad on ümmargused plekkmärgid, millele on kujutised kantud värviga. Tavalisele tekstile „Tallinn 80“ lisatud kujutistest on levinuimad stiliseeritud purjekad. Lisanduvad Tallinna vanalinna ehitised, ka Tallinna panoraam merelt. Purjeregati kohalik maskott – hülgepoeg Vigri leiab kasutamist nii täisfiguuri kui ka ainult peakujutisena. Mõnede märkide kujundus on muutunud peaaegu täiesti abstraktseks, alles on jäänud ainult lilleõit meenutav värvikombinatsioon või siis kolmnurksest purjest lähtunud lahendus. Huvitava tulemusena võib mainida kolme sellise purje ühendamisel saadud konstruktsiooni, mis meenutab mõnevõrra Sidney ooperiteatrit Austraalias (TLM 16655:11).

Plekkmärkide valmistajaks oli tootmiskoondis Norma.

Nõelaga, vasesulamist metallmärgid on väiksemad ja kompaktsemad. Kujutistest domineerivad jällegi purjekad, leidub ka peaaegu abstraktseid värvilise emaili kompositsioone tekstiga. Samuti kohtab mitmel korral arhitektuurseid kompositsioone. Võib-olla parim nende märkide seas on Jüri Dubovi kujundatu, kus kolme vanalinna torni kujutised on ühendatud kahe kolmnurkse purjega omapäraselt stiilseks tervikuks (TLM 17958:1).

Metallmärke valmistasid Tallinna Juveelitehas ja Tallinna Kunstitoodete Kombinaat ARS.

Ümmargusi, õhukesest värvilisest plastist märke on muuseumis mõni üksik. Neid on kindlasti olnud palju rohkem, ent säilinud on neist vähesed. Kergesti purunevad plastmärgid olid odavaimad ja ka kunstiliselt kõige väheütlevamad, tihti ainult teksti ja tuuleroosi embleemiga.