“Köögijutud” Andrei Titoviga – eksperiment nr 2 “Muuseumi laboratooriumis”

23. oktoobril 2021 jätkus Tallinna vene muuseumi eksperimentaalnäitusel mitteametlike kohtumiste sari “Muuseumi laboratoorium: köögijutud”.

Laboratooriumi “köögi” külaline oli ajakirjanik Andrei Titov, vestlust kanti üle otse-eetris Oskar Lutsu Tartu Linnaraamatukogus.

Andrei Titov on tele- ja raadiosaatejuht, Raadio 4 ja ETV+ ajakirjanik, endine MK-Estonia peatoimetaja. Avalik isik, arvamusliider. Saatejuht, kes oskab vastaste vaidlusi suunata, häälestab publikut positiivselt.

Kohtumisel räägiti eesti-vene meediaruumist, selle kujunemist ja tarbimist mõjutavatest teguritest. Üheskoos arutleti selle üle,  kas vene- ja eestikeelset meediaruumi on vaja eraldada ning kas ajakirjandus räägib kõigest või peaksid olema piirid ja mingid riiklikud ja sotsiaalsed tabuteemad? Mis ja kuidas saab “arvamusliidri” arvamust mõjutada?

Laupäevase koosviibimise kokkuvõte “Muuseumi laboratooriumi “köögis” koos Andrei Titoviga:

🎈Kohalik vene ja eesti meediaruum ei tohiks täielikult kattuda, kuna meil on erinev kultuurikontekst, mis on seotud pigem keele kui riigiga.

🎈Kui rahalisi või muid ressursse napib, siis kannatab eelkõige kultuuri ja spordi kajastamine. See võib sageli olla põhjuseks, et eesti kogukonna kultuuriuudised ei jõua vene kuulajate, lugejate, vaatajateni ning sama juhtub ka venekeelsete kultuuriuudistega.

🎈Eesti keeles (ja ka vene keeles) pole sõna, mis tähendaks kohalikku vene juurtega elanikku. Väga hea näidise võiks laenata prantsuse keelest, kus öeldakse sõna-sõnalt “sellise ja sellise päritoluga prantslane”. Sõna “muulane” enam ei kasutata (aitäh, T. H. Ilves). Tegelikult on suhtumine tähtsam kui nimi. Rahvusküsimus pole igapäevaelus nii oluline.

🎈Eestis puudub vene diasporaa kui selline. Meid ühendab ainult keel. Seevastu hiljuti emigreerunud venelased hoiavad rohkem kokku. Need, kes on siin pikemat aega elanud, ei otsi omavahel kontakti, elavad umbes 30 aastat tagasi tekkinud tundega, et “meist ei sõltu midagi”.

Seekord võttis meie katselabor üle ka Tartu – tänud meie vahendajale Julia Barsukovale!

Julia tõstis meediaruumis esile ka Andrei vastuse küsimusele kompassi kohta:

🎈parim asi: pane pusle kokku erinevatest tükkidest, erinevatest teabeallikatest;

🎈kui selleks aega pole, siis tuleb valida üks allikas, mida usaldate, aga parem on võrrelda, sest ükski allikas ei saa olla täiesti objektiivne;

🎈Eestis on objektiivseim infoallikas ERR;

🎈Ühine Balti meediaruum puudub.

Aitäh kõigile osalejatele!


Ürituste sari toimub Briti Nõukogu ja Loov Euroopa toetusel.
Foto: Julia Bogacheva

#britishcouncil #britinõukogu #creativeeurope #britishcouncileurope