Muuseumipere kohtumisjärgsed tänu- ja järelsõnad (07.02)

6. veebruaril 2020 toimus Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevi kohtumine Tallinna linnamuuseumi töötajatega. Kohtumisel osalesid linnapea büroo nõunik Erkki-Alo Kirde, abilinnapea büroo nõunik Aurika Meimre ning kommunikatsiooniosakonna juhataja Margit Tamm ja pressiesindaja Leini Jürisaar. Tallinna Linnamuuseumi poolt võttis kohtumisest osa üle 40 Tallinna Linnamuuseumi töötaja. Kohtumisel lepiti kokku moodustada muuseumi ja linnavalitsuse ühine töögrupp kujunenud olukorra analüüsiks ja edasiste tegevuste kavandamiseks. Kohtumise järel 7. veebruaril läks Tallinna Linnamuuseumist Tallinna linnapea ja abilinnapea poole teele järgmine kokkuvõte.


Lugupeetud linnapea Mihhail Kõlvart, lugupeetud abilinnapea Vadim Belobrovtsev

Aitäh, et tulite eile muuseumisse ja kuulasite ära muuseumipere seisukohad. Oleme väga lootusrikkad, et saame tulevikku vaatavalt töötada ühiselt ning konstruktiivselt, et taastada hea tööõhkkond.

Jutuks olnud kohtumisele konkreetsemaid küsimusi arutama ning töögrupi liikmena tegutsema on muuseumi poolt tulemas järgnevad inimesed: direktori asendaja, Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja Toomas Abiline, haldusjuht Lennart Kumm, finantsjuht Merle Petersoo, personalijuht Elen Tisler. Nimetatud töögrupi liikmed on muuseumi direktori asendaja poolt heaks kiidetud. Ootame teie tagasisidet,  millal ja kus see kohtumine toimub. Samuti palume eelnevalt teada anda, kes on teised komisjoniliikmed.

Alljärgnevalt meeldetuletuseks muuseumi töötajate ettepanekud tulevikus töörahu taastamiseks:

1.       Tagamaks võrdset kohtlemist, kutsuda kokku komisjon kultuuriameti väidete ning Tallinna Linnamuuseumi selgituste ülekontrollimiseks; samuti teha ülesandeks Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjonile põhjalikult kontrollida Kultuuriameti tööd.

2.       Kultuuriameti juht võtab tekkinud olukorra eest vastutuse. Kaaluda Kultuuriameti juhi Aini Härmi ametist vabastamist või leida võimalus Tallinna Linnamuuseumi lahutamiseks Kultuuriametist.

3.        Tallinna Linnamuuseumi uue juhi erapooletu konkurss saab toimuda alles pärast nimetatud küsimuste lahendamist.

4.       Ootame linna toetust Tallinna Linnamuuseumi poolelijäänud arendusprojektidele:
a.       kogude hoidlad ja säilitustingimused;
b.       töökeskkonna ja -kultuuri parandamine;
c.       Kalamaja muuseumi arendus ja avamine;
d.       Linnamuuseumi püsinäituse uuendamine;
e.       Tallinna vene muuseumi arendus;
f.       raevangla hoone remont ja Fotomuuseumi uus püsiekspositsioon;
g.      Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi arendus;
h.      Neitsitorni ja Kiek in de Köki kohvikute ümberstruktureerimine;
i.       Neitsitorni uus püsiekspositsioon;
j.       Lastemuuseum Miiamilla uue püsiekspositsiooni arendus.

Kohtumisel jäi kõlama ühine soov, et edasine tegevus oleks suunatud tulevikule ja paremale koostööle. Tallinna Linnamuuseumi töötajatel puudub usaldus Kultuuriameti juhtimise vastu ning me ei näe võimalust sama juhi ja sama alluvussuhte tingimustes igapäevast efektiivset tööd jätkata. Siiski loodame, et jõuame koos linnaga kokkuleppeni, mis aitab kaasa nii Tallinna linna kui ka Linnamuuseumi tööõhkkonna paranemisele.

Tallinna Linnamuuseumi kollektiiv