Uusikaupunki rahu 300

Autor: Siim Oliver Sillat

Täna möödub 300 aastat rahulepingust, mis lõpetas 21 aastat kestnud Põhjasõja Moskva tsaaririigi ja Rootsi kuningriigi vahel. Rahu sõlmiti 1721.aastal, tänapäeva Edela-Soomes Uusikaupunki linnas.

Selle tulemusel omandas Peeter I Rootsi krooni käest Eesti- ja
Liivimaa, Ingerimaa ning osa Karjala kannasest koos Viiburi ja Käkisalmi linnadega. Kahtlemata märkis see rahuleping Peeter I triumfi pikas ja kurnavas sõjas. Rootsile sai osaks suur kaotus, millega lõppes ka üle sajandi kestnud ülemvõim Läänemere piirkonnas.


Samas lakkas olemast ka Moskva tsaaririik. Selle asemel kuulutati välja Vene keisririik, mille esimeseks keisriks sai Peeter Suur. Eesti alade jaoks tähendas see Rootsi krooni asendumist Vene keisrivõimuga.

Nende ajalooliselt suurte sündmuste kõrval ei tasu aga ära unustada ka huvitavat fakti, et Uusikaupunki rahu ka Peetri majamuuseumi jaoks suurt tähtsust omab. Nimelt oleks see sündmus juhuse tahtel võinud ka täiesti olemata olla. Tegelikult pakkus Peeter Rootsi kuningale Karl XII-le juba 1707.aastal rahu, mille tulemusena oli ta valmis loobuma kõigist vallutatud Eesti-ja Liivimaa aladest. Peetri soov oli
säilitada vaid äsja rajatud Peterburi linn ja seda ümbritsev maa-ala koos väljapääsuga Läänemerele. Karl aga polnud tookord sellise rahuga nõus ja soovis tingimata tagasi kõiki alasid, mis olid talle kuulunud enne Põhjasõja algust.

Teatavasti aga pöördus sõjaõnn peale võitu Poltaava all 1709.aastal Peetri kasuks ja jäi nii ka kuni sõja lõpuni. Nõnda jäid ka Eesti-ja Liivi alad Peetri valdusesse. Kui aga oleks Karl tookord Peetri ettepanekuga nõustunud, oleks võinud sõda ka sealsamas lõppeda. Nii poleks Peetril olnud ei vajadust
ega ka võimalust 1714.aastal osta Tallinna lähedale Kadriorgu väike residents, millest hiljem kujunes Peetri majamuuseum.

1721.aastal sõlmitud Uusikaupunki rahu kinnistas selle püsimajäämise järgnevateks sajanditeks. Seda sündmust meenutamaks on Peetri majamuuseumi keldris eksponaadina väljas ka Uusikaupunki rahu puhul 1721.aastal välja antud pronksmedal. Tegemist on originaaliga medalite seeriast, mis olid mõeldud autasuks Põhjasõjas osalenud allohvitseridele. Medalil kujutatud sild ühendab kahte linna, mis sümboliseerivad Peterburi ja Stockholmi omavahelist rahu.

Pronksmedal Peeter I majamuuseumis

Kasutatud allikad:
Nikolai Pavlenko.
Peeter I(1672-1725) Aasiast Euroopasse. Tõlk: Tõnu Koger. Kunst. Tallinn, 2003
MUIS. Uusikaupunki rahu tähistav medal. https://www.muis.ee/museaalview/1471729
MedalBook. https://www.medalbook.com/russia/imperial-russia-1721-1917/medals-decorations/medal-for-the-peace-of-nystad/peace-of-nystad-silver-medal-2/peace-of-nystad-silver-me
dal-0