Carlsbergi stipendiaadid 2. Kas Teutooni ordul oli keskaegses Taanis maad ?

Autorid: Mihkel Mäesalu ja Stefan Pajung, Carlsbergi stipendiumi saajad.

Ajaloouuringud toimuvad omapärasel viisil. Mõnikord avastavad ajaloolased uusi fakte, kuid otsustavad neid mitte tähtsustada ja nii võivad need jääda laiemale ajaloohuviliste ringile tundmatuks. See kehtib ka Saksa keisririigi valduste kohta keskaegses Taanis. Ehkki allikaid on juba ammu avaldatud, ei tea isegi enamik ajaloolasi, et Teutooni ordu valdas 13. ja 14. sajandil Taani kuningriigis maaomandust.

Kuna Mihkel ja Stefan vaatasid läbi keskaegsete dokumentide väljaandeid Taani ajaloost, avastasid nad huvitava harta, mille andis välja Teutooni ordu Liivi haru meister 1353. aasta suvel. Nimelt andis meister Teutooni ordu omandusest Lindes lääni mõjukale Taani aadlikule Stigot Andersen Hvidele. Kaup koosnes põldudest, heinamaadest, karjamaadest, kalapüügikohtadest, metsast ja teatavatest nimetamata õigustest ja sissetulekutest ning asus Taani kuninga Valdemar IV (1340–1355) kuningliku valduse maadel.

Need teutooni rüütlite valdused asusid kahtlemata Taanis. Aga kus? Ja kes oleks võinud neid annetada? Need on küsimused, millega soovisime edasi töötada. Praegu oleme leidnud vaid ühe lisaallika, millel oleks nende valdustega seos. See on nimekiri dokumentidest, mille rootslased võtsid Kuramaa hertsogi arhiivist 1621. aastal ja mis toodi Stockholmi. Kuramaa esimese hertsogina oli Gotthard Kettler (1561–1587) ühtlasi Teutooni ordu Liivi haru viimane meister, tema arhiiv sisaldas märkimisväärset osa Liivimaa Teutooni ordu arhiivist. Selles loetelus mainitakse Taani kuninga Ericu harta Lyndelli kaupade kohta 1299. aastal tehtud koopiat. Kahjuks pole seda koopiat ega algsete hartat veel leitud ja need on tõenäoliselt kadunud. Nii et me ei tea isegi seda, kes kolmest 13. sajandil Taanit valitsenud Ericust väljastas algse harta, rääkimata sellest, kas too Lyndell oli tõepoolest sama koht kui Linde. Kas võib öelda, et kas Eric IV (1241–1250), Eric V (1259–1286) või Eric VI (1286–1319) andis Linde Teutooni ordu kätte? See tundub tõenäoline, kuid Ericu harta võis ka kinnitada mõne teise Taani aadliku annetust Teutooni rüütlitele. Me lihtsalt ei tea seda.

Seisime silmitsi veelgi suurema probleemiga, kui hakkasime otsima, kus see konkreetne Linde Taanis tegelikult asub. Taanis on (ja oli) mitmeid Linde-nimelisi kohti, millest mõned on sajandite jooksul nime muutnud. Näiteks hüüti suurt ehk Store Lindet keskajal lihtsalt Lindeks. Hoolimata kõigist meie pingutustest ei ole me veel teutooni rüütlitele kuulunud Lindet kindlaks teinud. Saime teada, et me polnud esimesed, kes selle probleemiga tegelesid. Dr Eric Ulsig ja Dr Anders Bøgh olid mõlemad püüdnud seda mõistatust lahendada, kuid ei jõudnud rahuldavate järeldusteni. Võib juhtuda, et allikate vähesus ei võimalda ajaloolastel selle juhtumi kohta midagi kindlat öelda. Kas me suudame selle mõistatuse lõpuks lahendada? See on kindlasti meie eesmärk. Uuringud jätkuvad.

Kuulus 13. sajandi saksa poeet Tannhäuser on kujutatud Teutooni rüütli rõivas. Pilt on pärit 14. sajandi alguse käsikirjast.