Linnamuuseumide suvekool juba viiene

Autor: Pia Ehasalu, Tallinna Linnamuuseumi teadusdirektor

Kokkuvõte ilmus ajakirjas “Muuseum” sügistalvises numbris.

Enamik Eesti muuseumide töötajaid teavad üht-teist muuseumipedagoogide suvekoolist või Balti museoloogia suvekoolist, vähem on teada, et Eesti kahe suurema linna Tartu ja Tallinna linnamuuseumid korraldavad juba mitmendat aastat linnamuuseumide suvekooli.

Tänavu leidis tavapäraselt septembri alguses toimunud suvekool aset juba viiendat korda, seega võime öelda, et tegemist on juba kujuneva traditsiooniga. See verstapost oli ajendiks, et suvekooli veidi laiemale foorumile tutvustada, aga sundis meid korraldajatena ka arutlema teemal, kas me oleme rahul praeguse suvekoolide formaadiga või vajaks see tulevikus veidi muutmist – värskendamist.

Miks suvekooli mõte üldse tekkis ja mis oli selle eesmärk? Kas linnamuuseume võiks pidada kuidagi teistest muuseumidest erinevaks? Kindlasti. Tegeleb ju üks ICOMi alamkomiteesid CAMOC nimelt linnamuuseumide kollektsioonide ja tegevustega.
Toon siinjuures ära mõned mõtted, mis esitati Tallinna Linnamuuseumi projektis Eesti Kultuuriministeeriumile kultuuripärandi valdkonna arendamise 2019. aasta taotlusvoorus ja milles on formuleeritud üsna hästi ka põhjendused linnamuuseumide suvekooli läbiviimiseks.

„Suvekool arendab tööd linnakultuuri uurimisel ja vahendamisel. Üha laienev linnastumine mõjutab muuseume käsitlema linnakultuuri kõige laiemas tähenduses, kaasates spetsialiste erinevatest valdkondadest. Muuseumitöö kõrval on fookus koostööl lähedaste erialadega, alustades ajaloo ja kunstiajaloo käsitlustest, jõudes urbanistika, linnageograafia, antropoloogia või sotsioloogiani. Arvestades muuseumitöö ning linnauurimise mitmekesisust, saab sellistes aruteludes märgata ja tähtsustada teemasid, mis muuseumi igapäevatöös sellist tähelepanu ei pälviks, kuid aitavad mõista linnakultuuri tervikuna. Sealtkaudu mõjutab tervikpildi tajumine ka muuseumide kogumis- ja uurimistööd ning näituste, ürituste ja haridusprogrammide ettevalmistamist.“

Olulise eesmärgina taolise suvekooli läbiviimiseks püstitati ka muuseumide vaheliste ühisprojektide algatamine ja koostöövõrgustiku kujunemine.
Püüan järgnevalt lähemalt vaadata, missuguseks kujunes linnamuuseumide suvekooli formaat, ning tutvustan mõningaid peamisi teemasid, mis aastate jooksul kajastamist on leidnud.

LOE EDASI EESTI MUUSEUMIÜHINGU KODULEHELT >