Muinsuskaitseameti elutööpreemia 2021: palju õnne, Jaan Märss!

Konservaator Jaan Märss, Tallinna Linnamuuseumi kauaaegne restauraator ja konservaator pälvis Muinsuskaitseameti elutööpreemia 2021.

Hea kolleeg Jaan Märss töötas Tallinna Linnamuuseumis juba aastatel 1975-1978, misjärel viis töö ta mujale ning tagasi Linnamuuseumisse jõudis ta 1984 ja töötab siin järjepidevalt tänaseni – nii võib muuseum pidada teda nii oma raudvaraks kui ka tugisambaks.
Kui Tallinna Linnamuuseumi kolleegid Jaani auhinnakandidaadiks seades iseloomustasid, jäid kõlama üsna ülivõrdelised väljendid: ta on alati abivalmis, hea kuulaja, ääretult kannatlik ja alati rahulik. Tema laialdastest teadmistest konserveerimises ja ka kogudes olevatest museaalidest saab osa iga vähegi teema vastu huvi tundev kolleeg.

Lisaks museaalide konserveerimisele on Jaan panustanud ja panustab praegugi pea kõikide Tallinna Linnamuuseumis toimuvate näituste ülespanekusse. Ta on leidlik ja pakub välja lahendusi ka hetkedel, kui kõigile tundub, et mõnda asja pole võimalik teha. Jaan on osalenud näituste sisuloomes. Ja nagu sellest kõigest oleks vähe, haldab Jaan ka muuseumi kliimaseadmete tööd, vastutab nende korrashoiu ning vajadusel uute hankimise eest.

Lisaks Linnamuuseumile on Jaan töötanud ka Eesti Vabaõhumuuseumis ja Vabariiklikus Restaureerimisvalitsuses. Ta on uurinud metallide kasutamise ajalugu, töötlemist ja materjali kahjustusi ning oma töö tulemused ka kirja pannud. Ta on andnud loenguid nii ERKI-s/EKA-s kui Viljandi Kultuuriakadeemias, nõustanud paljusid konservaatoreid ja osalenud MKA ekspertnõukogu töös. Lisaks Tallinna Linnamuuseumi varade säilitamisele on ta konserveerinud ka Eesti pühakodade lühtreid ning sepiseid.

Jaan on konserveerinud arheoloogilisi leide, väärismetalle kulda ja hõbedat, vaske, pronksi ja sepiseid. Ta valdab mitmesuguseid metallitöötlemise tehnikaid ja töövõtteid: galvaanika, hõbetamine, kuldamine, oksüdeerimine, tinatamine, jootmine jne. Oma tööd teeb Jaan alati läbimõeldult, kasutades sekkumiseks parimat võimalikku tehnoloogiat ja oma rikkalikke töökogemusi.

Soovime kõikide Tallinna Linnamuuseumi kolleegide poolt Jaanile Muinsuskaitseameti tunnustuse puhul palju õnne ning jätkuvalt hoogu, sitkust ja tervist olla alati eeskujuks ja innustajaks!

Jaan räägib ise oma igapäevatööst Johanna Rannulale SIIN

Jaani kodulehel http://jaanmarss.planet.ee/  on leitavad nii tema koostatud põhjalikud konserveerimistööde passid, koolitusprogrammide materjalid kui ka talle 2014. a konserveerimistöö kategoorias Muuseumiroti auhinna toonud e-väljaanne „Lukud, võtmed ja sulgurid“. Soovitame kõigil tutvuda: sealt leiab mitmesugust põnevat lugemist!

TLM konserveerimis-restaureerimistöid

Koolitusprogramm peamiselt metallesemete korrastamisest, konserveerimisest ja restaureerimisest

Jaani konserveerimistööd tutvustavad ülevaated leiab ka Tallinna Linnamuuseumi veebilehelt, muuseumi väljaannete seast SIIT

Jaani tööde tutvustustest on Tallinna Linnamuuseumi ajaveebis on Jaanilt varem ilmunud ka näiteks järgmine: