Muuseumi jõudis sõjavangile kuulunud sigaretikarp

Autor: TLM peavarahoidja Lea Sillart II Maailmasõja üks võitjaid oli NSV Liit, mille koosseisu sõja tagajärjel kinnistus ka Eesti. Eesti territooriumile loodi mitmed  vangi langenud Saksa sõjaväelaste ning ka Saksa armees ja relvastatud formeeringutes teeninud eestlaste kinnipidamisasutused, sealhulgas ka Tallinna Lillekülasse ning linna lähistele Maardusse.Eestis asunud vangilaagrites asus kuni ulatusliku repatrieerimise alguseni 1948. aasta sügisel…