Konverents “Taani-Eesti suhted keskajal”. 11.–12. september, Tallinna Linnamuuseum

Autor: Mihkel Mäesalu

Tallinna Linnamuuseumi konverentsisaalis Neitsitornis leidis 11.–12. septembril 2021 aset rahvusvaheline teaduskonverents Taani ja Eesti suhetest keskajal. Konverentsi korraldasid Tallinna Linnamuuseum ja Taani Rahvusliku Ajaloo Muuseum Frederiksborgis Carlsbergi Sihtasutuse rahastatud teadusprojekti “Tema Majesteedi, kuninganna Margrethe II erakorraline uurimisstipendium Taani-Eesti ühise ajaloo uurimiseks” raames. Konverentsi programmi panid kokku nimetatud teadusprojekti kaks stipendiaati, Mihkel Mäesalu ja Stefan Pajung.

Konverentsi avasid tema ekstsellents, Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard ja Tallinna Linnamuuseumisse kuuluva Kiek in de Köki kindlustusemuuseumi juhataja Toomas Abiline. Konverentsi esinejateks olid Stockholmi ülikooli professor Kurt Villads Jensen – üks tuntumaid ristisõdade uurijaid kogu Skandinaavias; Aalborgi ülikooli kaasprofessor Torben K. Nielsen, tunnustatud misjoni ja ristisõdade uurija, kes on kirjutanud hulgaliselt artikleid ka liilvaste, latgalite, eestlaste ja teiste Läänemere idakalda rahvaste ristiusustamisest; Kieli ülikooli emeriitprofessor Thomas Riis, kes on oma laialdaste keskaja-teemaliste uurimiste seas andnud ka olulise panuse Taani võimu aluse Põhja-Eesti ning Taani kuningavõimu vaheliste sidemete ümberhindamisele. Thomas Riis ei saanud tervislikel põhjustel konverentsile kohale sõita, kuid saatis oma ettekande, mis loeti konverentsi ajal ette. Neljandaks Taani taustaga ajaloolaseks konverentsil oli Taani Rahvusliku Ajaloo Muuseumi teadustöötaja Stefan Pajung, kes on viimased kaks aastat pühendunud Taani-Eesti suhete uurimisele keskajal ülal mainitud teadusprojekti raames.

Eesti poolelt esinesid konverentsil Tallinna Linnaarhiivi vanemteadur Tiina Kala – üks parimaid keskaegsete dokumentide ja Tallinna vanema ajaloo tundjaid Eestis; Tallinna Ülikooli vanemteadur Villu Kadakas, üks tunnustatumaid Põhja-Eesti keskaegse ehitusajaloo uurijaid; Tallinna Linnaarhiivi vanemteadur Juhan Kreem, juhtiv Saksa ordu ajaloo uurija Eestis, kes on tegelenud ka vanema meresõiduajalooga; Tallinna Ülikooli vanemteadur Anu Mänd, kes ühelt poolt on üks olulisimaid keskaegse linnakultuuri uurijaid Eestis ning teiselt poolt kehastab endas interdistsiplinaarsust, põimides oma uurimistöös kunstiajaloo ja ajalooteaduse meetodeid; Tartu Ülikooli teadur Madis Maasing, kes on üks 16. sajandi I poole keskaegse Liivimaa poliitilise ajaloo ja kõrgvaimulike parimaid tundjaid; Tartu Ülikooli nooremteadur Kristjan Kaljusaar, kes uurib seni teenimatult vähe tähelepanu leidnud eesti päritolu läänimehi 13. sajandil ning viimaks Tartu Ülikooli teadur Mihkel Mäesalu, kes on ülal mainitud teadusprojekti raames uurinud viimased kaks aastat Taani-Eesti suhteid keskajal. Konverentsi lõpus pidas kokkuvõtva sõnavõtu Tartu Ülikooli keskaja professor Anti Selart.

Loetletud esinejatele lisaks oli konverentsil ka kaks moderaatorit, kes ise ettekannet ei pidanud. Eesti ajaloomuuseumi vanemteadur Ivar Leimus, Eesti parim keskaegse mündindus- ja majandusajaloo tundja ning Toronto Ülikooli emeriitprofessor Jüri Kivimäe, laiahaardeline medievist, kelle uurimistöö hõlmab teemasid Läänemere ristisõdadest kuni 16. sajandi kaubandus- ja linnaajalooni ning Henriku Liivimaa kroonikast Balthasar Russowini.

Konverentsi töökeel oli inglise keel.

Konverentsi salvestus on järelevaadatav SIIT

Konverentsi kava:

Laupäev, 11. september

9:00–9:15 avasõnad: Kristina Miskowiak Beckvard, Toomas Abiline, Mihkel Mäesalu ja Stefan Pajung 

9:15–10:45 esimene blokk: ristisõjad

Kurt Villads Jensen: King Valdemar II and Tallinn 1219 – just another of his conquests or part of a grand plan? 

Kristjan Kaljusaar:  The Times They Are a-Changin’ – Survival Strategies of Estonian Elites During the Livonian Crusades. 

Modereerib Ivar Leimus

10:45–11:15 kohvipaus

11:15–12:45 teine blokk: Taani-aegne Tallinn

Tiina Kala: Old DocumentsNew Meanings. Some Interpretations of 13th-century Danish Royal Charters for Tallinn.

Villu Kadakas: Territorial development and fortifications of the lower town of Tallinn in the Danish period. 

Modereerib Jüri Kivimäe

12:45–13:45 lõunapaus

13:45–15:15 kolmas blokk: kirikulugu

Stefan Pajung: Interactions between the Estonian clergy and the Danish Church in the Middle Ages. Johnny G. G.  Jakobsen: The Dominican Convent in Tallinn as part of the province of Dacia. [JÄI ÄRA]

Modereerib Mihkel Mäesalu

15:15–15:45 kohvipaus

15:45–17:15 neljas blokk: Taani võimuperiood Põhja-Eestis

Thomas Riis: The status of Danish Estonia – a colony or part of Denmark.

Mihkel Mäesalu: The King of Denmark in the eyes of his Estonian vassals and subjects.

Modereerib Kurt Villads Jensen

Pühapäev, 12. september

9:00–10:30 esimene blokk: Taani-Eesti suhted pärast aastat 1346

Juhan Kreem: The Royal Danish ship “Maria” in Tallinn 1518-1519.

Madis Maasing: Danish-Livonian relations in the beginning of the Reformation Era (1520s and 1530s)

Modereerib Anti Selart

10:30–11:00 kohvipaus

11:00–12:30 teine blokk: mõningaid momente Taani rollist Eesti ajaloos

Torben K. Nielsen: Emotions and Sensations in the 13th century Baltic Crusades.

Anu Mänd: Søren Abildgaard’s drawings of Estonian medieval monuments.

Modereerib Stefan Pajung

12:30–13:30 lõunapaus

13:30–14:00 lõpusõnad: Anti Selart